/ 1 نظر / 27 بازدید
سحر خیز

سلام آقا مهدی ،خوب گفتیا ( 0= 1+5) همیشه ایرانی ها در ابداعات اول بوده اند پس این معدله ریاضی جدید را نیز دنیا از ایرانی های قهرمان یاد بگیرد که .......